2.Adım ATPL Teori

ATPL Teori Eğitimi (Uzaktan Eğitim)

Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur ve adayların ATPL düzeyinde bilgi seviyesine ulaşmalarını hedefler. ATPL teori sürecinde aday, PPL safhasında özet olarak gördüğü dersleri 650.00 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür.

 

 • %50 Online kitap okuma (Self Study), %40 Online Teorik Bilgi Öğretmenlerimiz ile karşılıklı Sanal Sınıf ve %10 Yüz Yüze Ders olmak üzere 650 saatten oluşan bu eğitime %100 katılım sağlamak zorunludur.

 

14 ayrı dersten oluşan ATPL teori eğitimi %90 uzaktan eğitim %10 sınıf içi eğitim şeklinde verilmekte ve yaklaşık 5 ay sürmektedir. ATPL teori eğitimi 3 aşamadan oluşur, her aşama tamamlandığında, öğrencilerimiz ilgili aşamada yer alan derslerden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

 

 • SHGM tarafından yapılan sınavlarda her bir dersten (14 ders) ayrı ayrı %75 başarı sağlaması gerekir.
 • Öğrencilerin toplam 14 ders için 6 oturum hakkı ve her ders için 4 sınav hakkı bulunmaktadır. Tüm derslerin bu kriterlere göre tamamlanması gerekmektedir.
 • ATPL teori eğitimi tamamlandıktan sonra en geç 12 ay içerisinde sınavlara başlanmalıdır.
 • İlk sınava girilmesinden itibaren en fazla 18 ay içerisinde 14 sınav da tamamlanmalıdır.
 • Belirtilen şartlar altında tüm sınavları tamamlayamayan (başarısız olan) öğrencilerin “Re-take Kursu” alarak 14 sınava (daha önce başarılı oldukları da dahil) tekrar girmeleri gerekir.

 

Katılım Şartları

 • Asgari 18 yaşında olmak,
 • En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • PPL veya CPL Lisansına sahip olmak,
 • Eğitimi takip edebilecek seviyede matematik ve fizik bilgisine sahip olmak,
 • Adli sicil kaydı temiz olmak,

 

Kayıt için gerekli belgeler ı

 • Diploma veya E-Devlet çıktısı Mezun Belgesi
 • PPL(A) veya CPL(A) Lisans Fotokopisi
 • Adli sicil kaydı (E-Devletten arşiv kayıtlı)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgâh (E-Devlet çıktısı)
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

 

ATPL Teori Re-Take eğitimi

SHGM bünyesinde yapılan ATPL Teori sınavları için belirtilen şartların herhangi birinden başarısız olması sebebiyle tüm sınavları zamanında tamamlayamayan (başarısız olan) öğrencilerin en az 60 saatten oluşan bilgi tazeleme eğitimi “Re-take Kursu” alarak 14 sınava (daha önce başarılı oldukları da dahil) tekrar girmeleri gerekir.

2.Adım ATPL Teori